Albanian nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Zero -
1 Okan Një -
2 Meji Dy -
3 Mẹta Tre -
4 Mẹrin Katër -
5 Marun Pesë -
6 Mefa Gjashtë -
7 Meje Shtatë -
8 Mẹjọ Tetë -
9 Mẹsan Nëntë -
10 Mẹwàá Dhjetë -
11 Mọkanla Njëmbëdhjetë -
12 Mejila Dymbëdhjetë -
13 Mẹtala Trembëdhjetë -
14 Mẹrinla Katërmbëdhjetë -
15 Mẹdogun Pesëmbëdhjetë -
16 Mẹrindinlogun Gjashtëmbëdhjetë -
17 Mẹtadilogun Shtatëmbëdhjetë -
18 Mejidilogun Tetëmbëdhjetë -
19 Mọkandilogun Nëntëmbëdhjetë -
20 Logun Njëzet -
21 Ogún ọkan Njëzet e një -
22 Meji-le-logun Njëzet e dy -
23 Mẹta-le-logun Njëzet e tre -
24 Mẹrin-le-logun Njëzet e katër -
25 Arundinlogbon Njëzet e pese -
26 Ogun mẹfa Njëzet e gjashtë -
27 Ogun meje Njëzet e shtatë -
28 Ogun mẹjọ Njëzet e tetë -
29 Ogun mẹsan Njëzet e nëntë -
30 ọgbọn Tridhjetë -
31 ọgbọn ọkan Tridhjetë një -
32 ọgbọn meji Tridhjetë e dy -
33 ọgbọn mẹta Tridhjetë e tre -
34 ọgbọn mẹrin Tridhjetë e katër -
35 ọgbọn marun Tridhjetë e pesë -
36 ọgbọn mefa Tridhjetë e gjashtë -
37 ọgbọn meje Tridhjetë e shtatë -
38 ọgbọn mẹjọ Tridhjetë e tetë -
39 ọgbọn mẹsan Tridhjetë e nëntë -
40 Ogoji Dyzetë -
41 Ogoji ọkan Dyzet e një -
42 Ogoji meji Dyzet e dy -
43 Ogoji mẹta Dyzet e tre -
44 Ogoji mẹrin Dyzet e katër -
45 Ogoji marun Dyzet e pesë -
46 Ogoji mẹfa Dyzet e gjashtë -
47 Ogoji meje Dyzet e shtatë -
48 Ogoji mẹjọ Dyzet e tetë -
49 Ogoji mẹsan Dyzet e nëntë -
50 Aadọta Pesëdhjetë -
51 Aadọta ọkan Pesëdhjetë e një -
52 Aadọta meji Pesëdhjetë e dy -
53 Aadọta mẹta Pesëdhjetë e tre -
54 Aadọta mẹrin Pesëdhjetë e katër -
55 Aadọta marun Pesëdhjetë e pesë -
56 Aadọta mẹfa Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Aadọta meje Pesëdhjetë e shtatë -
58 Aadọta mẹjọ Pesëdhjetë e tetë -
59 Aadọta mẹsan Pesëdhjetë e nëntë -
60 ọgọta Gjashtëdhjetë -
61 ọgọta okan Gjashtëdhjetë e një -
62 ọgọta meji Gjashtëdhjetë e dy -
63 ọgọta meta Gjashtëdhjetë e tre -
64 ọgọta merin Gjashtëdhjetë e katër -
65 ọgọta marun Gjashtëdhjetë e pesë -
66 ọgọta mefa Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 ọgọta meje Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 ọgọta mejo Gjashtëdhjetë e tetë -
69 ọgọta mesan Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 ãdọrin Shtatëdhjetë -
71 ãdọrin ọkan Shtatëdhjetë e një -
72 ãdọrin meji Shtatëdhjetë e dy -
73 ãdọrin mẹta Shtatëdhjetë e tre -
74 ãdọrin mẹrin Shtatëdhjetë e katër -
75 ãdọrin marun Shtatëdhjetë e pesë -
76 ãdọrin mẹfa Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 ãdọrin meje Shtatëdhjetë e shtatë -
78 ãdọrin mẹjọ Shtatëdhjetë e tetë -
79 ãdọrin mẹsan Shtatëdhjetë e nëntë -
80 ọgọrin Tetëdhjetë -
81 ọgọrin okan Tetëdhjetë e një -
82 ọgọrin meji Tetëdhjetë e dy -
83 ọgọrin meta Tetëdhjetë e tre -
84 ọgọrin merin Tetëdhjetë e katër -
85 ọgọrin marun Tetëdhjetë e pesë -
86 ọgọrin mefa Tetëdhjetë e gjashtë -
87 ọgọrin meje Tetëdhjetë e shtatë -
88 ọgọrin mejo Tetëdhjetë e tetë -
89 ọgọrin mesan Tetëdhjetë e nëntë -
90 Aadọrun Nëntëdhjetë -
91 Aadọrun ọkan Nëntëdhjetë e një -
92 Aadọrun meji Nëntëdhjetë e dy -
93 Aadọrun mẹta Nëntëdhjetë e tre -
94 Aadọrun mẹrin Nëntëdhjetë e katër -
95 Aadọrun marun Nëntëdhjetë e pesë -
96 Aadọrun mẹfa Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Aadọrun meje Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Aadọrun mẹjọ Nëntëdhjetë e tetë -
99 Aadọrun mẹsan Nëntëdhjetë e nëntë -
100 ọkan ọgọrun Njëqindë -