Danish nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Nul -
1 Okan 3 -
2 Meji To -
3 Mẹta Tre -
4 Mẹrin Fire -
5 Marun Fem -
6 Mefa Seks -
7 Meje Syv -
8 Mẹjọ Otte -
9 Mẹsan Ni -
10 Mẹwàá Ti -
11 Mọkanla Elleve -
12 Mejila Tolv -
13 Mẹtala Tretten -
14 Mẹrinla Fjorten -
15 Mẹdogun Femten -
16 Mẹrindinlogun Seksten -
17 Mẹtadilogun Sytten -
18 Mejidilogun Atten -
19 Mọkandilogun Nitten -
20 Logun Tyve -
21 Ogún ọkan Tyve én -
22 Meji-le-logun Tyve to -
23 Mẹta-le-logun Tyve tre -
24 Mẹrin-le-logun Fireogtyve -
25 Arundinlogbon Femogtyve -
26 Ogun mẹfa Tyve seks -
27 Ogun meje Tyve syv -
28 Ogun mẹjọ Tyve otte -
29 Ogun mẹsan Tyve ni -
30 ọgbọn Tredive -
31 ọgbọn ọkan Enogtredive -
32 ọgbọn meji Toogtredive -
33 ọgbọn mẹta Treogtredive -
34 ọgbọn mẹrin Fireogtredive -
35 ọgbọn marun Femogtredive -
36 ọgbọn mefa Seksogtredive -
37 ọgbọn meje Syvogtredive -
38 ọgbọn mẹjọ Otteogtredive -
39 ọgbọn mẹsan Tredive ni -
40 Ogoji Fyrre -
41 Ogoji ọkan Enogfyrre -
42 Ogoji meji Toogfyrre -
43 Ogoji mẹta Treogfyrre -
44 Ogoji mẹrin Fireogfyrre -
45 Ogoji marun Femogfyrre -
46 Ogoji mẹfa Seksogfyrre -
47 Ogoji meje Syvogfyrre -
48 Ogoji mẹjọ Otteogfyrre -
49 Ogoji mẹsan Fyrre ni -
50 Aadọta Halvtreds -
51 Aadọta ọkan Fifty ene -
52 Aadọta meji Fifty to -
53 Aadọta mẹta Fifty tre -
54 Aadọta mẹrin Fifty fire -
55 Aadọta marun Fifty fem -
56 Aadọta mẹfa Fifty seks -
57 Aadọta meje Fifty syv -
58 Aadọta mẹjọ Fifty otte -
59 Aadọta mẹsan Fifty ni -
60 ọgọta Tress -
61 ọgọta okan Enogtres -
62 ọgọta meji Sixty to -
63 ọgọta meta Treogtres -
64 ọgọta merin Sixty fire -
65 ọgọta marun Sixty fem -
66 ọgọta mefa Sixty seks -
67 ọgọta meje Sixty syv -
68 ọgọta mejo Sixty otte -
69 ọgọta mesan Sixty ni -
70 ãdọrin Halvfjerds -
71 ãdọrin ọkan Halvfjerds en -
72 ãdọrin meji Seventy to -
73 ãdọrin mẹta Halvfjerds tre -
74 ãdọrin mẹrin Seventy fire -
75 ãdọrin marun Halvfjerds fem -
76 ãdọrin mẹfa Halvfjerds seks -
77 ãdọrin meje Halvfjerds syv -
78 ãdọrin mẹjọ Halvfjerds otte -
79 ãdọrin mẹsan Halvfjerds ni -
80 ọgọrin Firs -
81 ọgọrin okan Firs ene -
82 ọgọrin meji Firs to -
83 ọgọrin meta Eighty tre -
84 ọgọrin merin Eighty fire -
85 ọgọrin marun Eighty fem -
86 ọgọrin mefa Firs seks -
87 ọgọrin meje Firs syv -
88 ọgọrin mejo Eighty otte -
89 ọgọrin mesan Firs ni -
90 Aadọrun Ninety -
91 Aadọrun ọkan Halvfems én -
92 Aadọrun meji Halvfems to -
93 Aadọrun mẹta Ninety tre -
94 Aadọrun mẹrin Halvfems fire -
95 Aadọrun marun Ninety fem -
96 Aadọrun mẹfa Ninety Six -
97 Aadọrun meje Ninety syv -
98 Aadọrun mẹjọ Halvfems otte -
99 Aadọrun mẹsan Ninety Nine -
100 ọkan ọgọrun Et hundrede -