Greek nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo μηδέν
1 Okan ένας
2 Meji δυο
3 Mẹta τρία
4 Mẹrin τέσσερα
5 Marun πέντε
6 Mefa έξι
7 Meje επτά
8 Mẹjọ οκτώ
9 Mẹsan εννέα
10 Mẹwàá δέκα
11 Mọkanla έντεκα
12 Mejila δώδεκα
13 Mẹtala δεκατρείς
14 Mẹrinla δεκατέσσερα
15 Mẹdogun δεκαπέντε
16 Mẹrindinlogun δεκαέξι
17 Mẹtadilogun δεκαεπτά
18 Mejidilogun δεκαοχτώ
19 Mọkandilogun δεκαεννέα
20 Logun είκοσι
21 Ogún ọkan Είκοσι μία
22 Meji-le-logun Είκοσι δύο
23 Mẹta-le-logun Είκοσι τρεις
24 Mẹrin-le-logun Είκοσι τέσσερις
25 Arundinlogbon Είκοσι πέντε
26 Ogun mẹfa Είκοσι έξι
27 Ogun meje Είκοσι επτά
28 Ogun mẹjọ Είκοσι οκτώ
29 Ogun mẹsan Είκοσι εννέα
30 ọgbọn τριάντα
31 ọgbọn ọkan Τριάντα ένα
32 ọgbọn meji Τριάντα δύο
33 ọgbọn mẹta Τριάντα τρία
34 ọgbọn mẹrin Τριάντα τέσσερα
35 ọgbọn marun Τριάντα πέντε
36 ọgbọn mefa Τριάντα έξι
37 ọgbọn meje Τριάντα επτά
38 ọgbọn mẹjọ Τριάντα οκτώ
39 ọgbọn mẹsan Τριάντα εννέα
40 Ogoji σαράντα
41 Ogoji ọkan Σαράντα ένα
42 Ogoji meji Σαράντα δύο
43 Ogoji mẹta Σαράντα τρεις
44 Ogoji mẹrin Σαράντα τέσσερα
45 Ogoji marun Σαράντα πέντε
46 Ogoji mẹfa Σαράντα έξι
47 Ogoji meje Σαράντα επτά
48 Ogoji mẹjọ Σαράντα οκτώ
49 Ogoji mẹsan Σαράντα εννέα
50 Aadọta πενήντα
51 Aadọta ọkan Πενήντα ένα
52 Aadọta meji Πενήντα δύο
53 Aadọta mẹta Πενήντα τρία
54 Aadọta mẹrin Πενήντα τέσσερις
55 Aadọta marun Πενήντα πέντε
56 Aadọta mẹfa Πενήντα έξι
57 Aadọta meje Πενήντα επτά
58 Aadọta mẹjọ Πενήντα οκτώ
59 Aadọta mẹsan Πενήντα εννέα
60 ọgọta εξήντα
61 ọgọta okan Εξήντα ένα
62 ọgọta meji Εξήντα δύο
63 ọgọta meta Εξήντα τρεις
64 ọgọta merin Εξήντα τέσσερις
65 ọgọta marun Εξήντα πέντε
66 ọgọta mefa Εξήντα έξι
67 ọgọta meje Εξήντα επτά
68 ọgọta mejo Εξήντα οκτώ
69 ọgọta mesan Εξήντα εννέα
70 ãdọrin εβδομήντα
71 ãdọrin ọkan Εβδομήντα ένα
72 ãdọrin meji Εβδομήντα δύο
73 ãdọrin mẹta Εβδομήντα τρία
74 ãdọrin mẹrin Εβδομήντα τέσσερα
75 ãdọrin marun Εβδομήντα πέντε
76 ãdọrin mẹfa Εβδομήντα έξι
77 ãdọrin meje Εβδομήντα επτά
78 ãdọrin mẹjọ Εβδομήντα οκτώ
79 ãdọrin mẹsan Εβδομήντα εννέα
80 ọgọrin ογδόντα
81 ọgọrin okan Ογδόντα ένα
82 ọgọrin meji Ογδόντα δύο
83 ọgọrin meta Ογδόντα τρεις
84 ọgọrin merin Ογδόντα τέσσερις
85 ọgọrin marun ογδόντα πέντε
86 ọgọrin mefa Ογδόντα έξι
87 ọgọrin meje Ογδόντα επτά
88 ọgọrin mejo Ογδόντα οκτώ
89 ọgọrin mesan Ογδόντα εννέα
90 Aadọrun ενενήντα
91 Aadọrun ọkan Ενενήντα ένας
92 Aadọrun meji Ενενήντα δύο
93 Aadọrun mẹta Ενενήντα τρία
94 Aadọrun mẹrin Ενενήντα τέσσερα
95 Aadọrun marun Ενενήντα πέντε
96 Aadọrun mẹfa Ενενήντα έξι
97 Aadọrun meje Ενενήντα επτά
98 Aadọrun mẹjọ Ενενήντα οκτώ
99 Aadọrun mẹsan Ενενήντα εννέα
100 ọkan ọgọrun εκατό