Heberu nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo אפס -
1 Okan אחד -
2 Meji שני -
3 Mẹta שלוש -
4 Mẹrin ארבעה -
5 Marun חמש -
6 Mefa שש -
7 Meje שבע -
8 Mẹjọ שמונה -
9 Mẹsan תשע -
10 Mẹwàá עשר -
11 Mọkanla Eleven -
12 Mejila שנים עשר -
13 Mẹtala שלוש עשרה -
14 Mẹrinla ארבעה עשר -
15 Mẹdogun חמש עשרה -
16 Mẹrindinlogun שש עשרה -
17 Mẹtadilogun Seventeen -
18 Mejidilogun שמונה עשר -
19 Mọkandilogun תשעה-עשר -
20 Logun עשרים -
21 Ogún ọkan עשרים ואחד -
22 Meji-le-logun עשרים ושתיים -
23 Mẹta-le-logun עשרים ושלוש -
24 Mẹrin-le-logun עשרים וארבעה -
25 Arundinlogbon עשרים וחמש -
26 Ogun mẹfa עשרים ושש -
27 Ogun meje עשרים ושבע -
28 Ogun mẹjọ עשרים ושמונה -
29 Ogun mẹsan עשרים ותשע -
30 ọgbọn שלושים -
31 ọgbọn ọkan שלושים ואחד -
32 ọgbọn meji שלושים ושניים -
33 ọgbọn mẹta שלושים ושלושה -
34 ọgbọn mẹrin שלושים וארבעה -
35 ọgbọn marun שלושים וחמש -
36 ọgbọn mefa שלושים ושש -
37 ọgbọn meje שלושים ושבע -
38 ọgbọn mẹjọ שלושים ושמונה -
39 ọgbọn mẹsan שלושים ותשע -
40 Ogoji ארבעים -
41 Ogoji ọkan ארבעים ואחת -
42 Ogoji meji ארבעים שני -
43 Ogoji mẹta ארבעים שלושה -
44 Ogoji mẹrin ארבעים וארבעה -
45 Ogoji marun ארבעים וחמש -
46 Ogoji mẹfa ארבעים ושש -
47 Ogoji meje ארבעים ושבע -
48 Ogoji mẹjọ ארבעים ושמונה -
49 Ogoji mẹsan ארבעים ותשע -
50 Aadọta חמישים -
51 Aadọta ọkan חמישים ואחד -
52 Aadọta meji חמישים שני -
53 Aadọta mẹta חמישים שלושה -
54 Aadọta mẹrin חמישים וארבעה -
55 Aadọta marun חמישים וחמש -
56 Aadọta mẹfa חמישים ושש -
57 Aadọta meje חמישים ושבע -
58 Aadọta mẹjọ חמישים ושמונה -
59 Aadọta mẹsan חמישים ותשע -
60 ọgọta שישים -
61 ọgọta okan שישים אחד -
62 ọgọta meji שישים שני -
63 ọgọta meta שישים ושלושה -
64 ọgọta merin שישים וארבעה -
65 ọgọta marun שישים וחמש -
66 ọgọta mefa שישים ושישה -
67 ọgọta meje שישים ושבע -
68 ọgọta mejo שישים שמונה -
69 ọgọta mesan שישים ותשע -
70 ãdọrin ע -
71 ãdọrin ọkan שבעים אחד -
72 ãdọrin meji שבעים ושתיים -
73 ãdọrin mẹta שבעים ושלושה -
74 ãdọrin mẹrin שבעים וארבעה -
75 ãdọrin marun שבעים וחמש -
76 ãdọrin mẹfa שבעים ושישה -
77 ãdọrin meje שבעים ושבע -
78 ãdọrin mẹjọ שבעים ושמונה -
79 ãdọrin mẹsan שבעים ותשע -
80 ọgọrin שמונים -
81 ọgọrin okan שמונים אחד -
82 ọgọrin meji שמונים שני -
83 ọgọrin meta שמונים שלושה -
84 ọgọrin merin שמונים וארבעה -
85 ọgọrin marun שמונים וחמש -
86 ọgọrin mefa שמונים ושישה -
87 ọgọrin meje שמונים ושבע -
88 ọgọrin mejo שמונים ושמונה -
89 ọgọrin mesan שמונים ותשע -
90 Aadọrun תשעים -
91 Aadọrun ọkan תשעים ואחד -
92 Aadọrun meji תשעים שני -
93 Aadọrun mẹta תשעים שלושה -
94 Aadọrun mẹrin תשעים וארבעה -
95 Aadọrun marun תשעים וחמש -
96 Aadọrun mẹfa תשעים ושש -
97 Aadọrun meje תשעים ושבע -
98 Aadọrun mẹjọ תשעים ושמונה -
99 Aadọrun mẹsan תשעים ותשע -
100 ọkan ọgọrun מאה -