Hmong nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Pes tsawg -
1 Okan Ib -
2 Meji Ob -
3 Mẹta Peb -
4 Mẹrin Plaub -
5 Marun Tsib -
6 Mefa Rau -
7 Meje Xya -
8 Mẹjọ Yim -
9 Mẹsan Cuaj -
10 Mẹwàá Kaum -
11 Mọkanla Kaum ib -
12 Mejila Kaum ob -
13 Mẹtala Kaum peb -
14 Mẹrinla Kaum plaub -
15 Mẹdogun Kaum tsib -
16 Mẹrindinlogun Kaum -
17 Mẹtadilogun Kaum xya -
18 Mejidilogun Kaum yim -
19 Mọkandilogun Kaum cuaj -
20 Logun Nees nkaum -
21 Ogún ọkan Nees nkaum ib -
22 Meji-le-logun Nees nkaum ob -
23 Mẹta-le-logun Nees nkaum peb -
24 Mẹrin-le-logun Nees nkaum plaub -
25 Arundinlogbon Nees nkaum tsib -
26 Ogun mẹfa Nees nkaum rau -
27 Ogun meje Nees nkaum xya -
28 Ogun mẹjọ Nees nkaum yim -
29 Ogun mẹsan Nees nkaum cuaj -
30 ọgbọn Peb caug -
31 ọgbọn ọkan Peb caug ib -
32 ọgbọn meji Peb caug ob -
33 ọgbọn mẹta Peb caug peb -
34 ọgbọn mẹrin Peb caug plaub -
35 ọgbọn marun Peb caug tsib -
36 ọgbọn mefa Peb caug rau -
37 ọgbọn meje Peb caug xya -
38 ọgbọn mẹjọ Peb caug yim -
39 ọgbọn mẹsan Peb caug cuaj -
40 Ogoji Plaub caug -
41 Ogoji ọkan Plaub caug ib tug -
42 Ogoji meji Plaub caug ob lub -
43 Ogoji mẹta Plaub caug peb -
44 Ogoji mẹrin Plaub caug plaub -
45 Ogoji marun Plaub caug tsib -
46 Ogoji mẹfa Plaub caug rau -
47 Ogoji meje Plaub caug xya -
48 Ogoji mẹjọ Plaub caug yim -
49 Ogoji mẹsan Plaub caug cuaj -
50 Aadọta Tsib caug -
51 Aadọta ọkan Tsib caug ib -
52 Aadọta meji Tsib caug ob -
53 Aadọta mẹta Tsib caug peb -
54 Aadọta mẹrin Tsib caug plaub -
55 Aadọta marun Tsib caug tsib -
56 Aadọta mẹfa Tsib caug rau -
57 Aadọta meje Tsib caug xya -
58 Aadọta mẹjọ Tsib caug yim -
59 Aadọta mẹsan Tsib caug cuaj -
60 ọgọta Caum -
61 ọgọta okan Caum ib tug -
62 ọgọta meji Caum ob -
63 ọgọta meta Caum peb -
64 ọgọta merin Caum plaub -
65 ọgọta marun Caum tsib -
66 ọgọta mefa Caum rau -
67 ọgọta meje Caum xya -
68 ọgọta mejo Caum yim -
69 ọgọta mesan Caum cuaj -
70 ãdọrin Pawg Xya Caum -
71 ãdọrin ọkan Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 ãdọrin meji Pawg Xya Caum ob -
73 ãdọrin mẹta Pawg Xya Caum peb -
74 ãdọrin mẹrin Pawg Xya Caum plaub -
75 ãdọrin marun Pawg Xya Caum tsib -
76 ãdọrin mẹfa Pawg Xya Caum rau -
77 ãdọrin meje Pawg Xya Caum xya -
78 ãdọrin mẹjọ Pawg Xya Caum yim -
79 ãdọrin mẹsan Pawg Xya Caum cuaj -
80 ọgọrin Yim caum -
81 ọgọrin okan Yim caum ib tug -
82 ọgọrin meji Yim caum ob -
83 ọgọrin meta Yim caum peb -
84 ọgọrin merin Yim caum plaub -
85 ọgọrin marun Yim caum tsib -
86 ọgọrin mefa Yim caum rau -
87 ọgọrin meje Yim caum xya -
88 ọgọrin mejo Yim caum yim -
89 ọgọrin mesan Yim caum cuaj -
90 Aadọrun Cuaj caum -
91 Aadọrun ọkan Cuaj caum ib tug -
92 Aadọrun meji Cuaj caum ob -
93 Aadọrun mẹta Cuaj caum peb -
94 Aadọrun mẹrin Cuaj caum plaub -
95 Aadọrun marun Cuaj caum tsib -
96 Aadọrun mẹfa Cuaj caum rau -
97 Aadọrun meje Cuaj caum xya -
98 Aadọrun mẹjọ Cuaj caum yim -
99 Aadọrun mẹsan Cuaj caum cuaj -
100 ọkan ọgọrun Ib puas -