Kannada nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo
1 Okan
2 Meji
3 Mẹta
4 Mẹrin
5 Marun
6 Mefa
7 Meje
8 Mẹjọ
9 Mẹsan
10 Mẹwàá
11 Mọkanla 十一
12 Mejila 十二
13 Mẹtala 十三
14 Mẹrinla 十四
15 Mẹdogun 十五
16 Mẹrindinlogun 十六
17 Mẹtadilogun 十七
18 Mejidilogun 十八
19 Mọkandilogun 十九
20 Logun 二十
21 Ogún ọkan 二十一
22 Meji-le-logun 二十二
23 Mẹta-le-logun 二十三
24 Mẹrin-le-logun 二十四
25 Arundinlogbon 二十五
26 Ogun mẹfa 二十六
27 Ogun meje 二十七
28 Ogun mẹjọ 二十八
29 Ogun mẹsan 二十九
30 ọgbọn 三十
31 ọgbọn ọkan 三十一
32 ọgbọn meji 三十二
33 ọgbọn mẹta 三十三
34 ọgbọn mẹrin 三十四
35 ọgbọn marun 三十五
36 ọgbọn mefa 三十六
37 ọgbọn meje 三十七
38 ọgbọn mẹjọ 三十八
39 ọgbọn mẹsan 三十九
40 Ogoji 四十
41 Ogoji ọkan 四十一
42 Ogoji meji 四十二
43 Ogoji mẹta 四十三
44 Ogoji mẹrin 四十四
45 Ogoji marun 四十五
46 Ogoji mẹfa 四十六
47 Ogoji meje 四十七
48 Ogoji mẹjọ 四十八
49 Ogoji mẹsan 四十九
50 Aadọta 五十
51 Aadọta ọkan 五十一
52 Aadọta meji 五十二
53 Aadọta mẹta 五十三
54 Aadọta mẹrin 五十四
55 Aadọta marun 五十五
56 Aadọta mẹfa 五十六
57 Aadọta meje 五十七
58 Aadọta mẹjọ 五十八
59 Aadọta mẹsan 五十九
60 ọgọta 六十
61 ọgọta okan 六十一
62 ọgọta meji 六十二
63 ọgọta meta 六十三
64 ọgọta merin 六十四
65 ọgọta marun 六十五
66 ọgọta mefa 六十六
67 ọgọta meje 六十七
68 ọgọta mejo 六十八
69 ọgọta mesan 六十九
70 ãdọrin 七十
71 ãdọrin ọkan 七十一
72 ãdọrin meji 七十二
73 ãdọrin mẹta 七十三
74 ãdọrin mẹrin 七十四
75 ãdọrin marun 七十五
76 ãdọrin mẹfa 七十六
77 ãdọrin meje 七十七
78 ãdọrin mẹjọ 七十八
79 ãdọrin mẹsan 七十九
80 ọgọrin 八十
81 ọgọrin okan 八十一
82 ọgọrin meji 八十二
83 ọgọrin meta 八十三
84 ọgọrin merin 八十四
85 ọgọrin marun 八十五
86 ọgọrin mefa 八十六
87 ọgọrin meje 八十七
88 ọgọrin mejo 八十八
89 ọgọrin mesan 八十九
90 Aadọrun 九十
91 Aadọrun ọkan 九十一
92 Aadọrun meji 九十二
93 Aadọrun mẹta 九十三
94 Aadọrun mẹrin 九十四
95 Aadọrun marun 九十五
96 Aadọrun mẹfa 九十六
97 Aadọrun meje 九十七
98 Aadọrun mẹjọ 九十八
99 Aadọrun mẹsan 九十九
100 ọkan ọgọrun