Mongolian nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Тэг -
1 Okan нэгэн -
2 Meji хоёр -
3 Mẹta Гурван -
4 Mẹrin Дөрвөн -
5 Marun таван -
6 Mefa Зургаан -
7 Meje Долоон -
8 Mẹjọ Найман -
9 Mẹsan Есөн -
10 Mẹwàá Арван -
11 Mọkanla арван нэгэн -
12 Mejila Aрван хоёр -
13 Mẹtala Aрван гурван -
14 Mẹrinla Aрван дөрвөн -
15 Mẹdogun Арван таван -
16 Mẹrindinlogun Арван зургаан -
17 Mẹtadilogun арван долоон -
18 Mejidilogun Арван найман -
19 Mọkandilogun Aрван есөн -
20 Logun хорин -
21 Ogún ọkan хорин нэгэн -
22 Meji-le-logun хорин хоёр -
23 Mẹta-le-logun хорин гурван -
24 Mẹrin-le-logun хорин дөрвөн -
25 Arundinlogbon хорин таван -
26 Ogun mẹfa хорин зургаан -
27 Ogun meje хорин долоон -
28 Ogun mẹjọ хорин найман -
29 Ogun mẹsan хорин есөн -
30 ọgbọn Гучин -
31 ọgbọn ọkan Гучин нэгэн -
32 ọgbọn meji Гучин хоёр -
33 ọgbọn mẹta Гучин гурван -
34 ọgbọn mẹrin Гучин дөрвөн -
35 ọgbọn marun Гучин таван -
36 ọgbọn mefa Гучин зургаан -
37 ọgbọn meje Гучин долоон -
38 ọgbọn mẹjọ Гучин найман -
39 ọgbọn mẹsan Гучин есөн -
40 Ogoji дөчин -
41 Ogoji ọkan дөчин нэг -
42 Ogoji meji дөчин хоёр -
43 Ogoji mẹta дөчин гурван -
44 Ogoji mẹrin дөчин дөрвөн -
45 Ogoji marun дөчин таван -
46 Ogoji mẹfa дөчин зургаан -
47 Ogoji meje дөчин долоон -
48 Ogoji mẹjọ дөчин найман -
49 Ogoji mẹsan дөчин есөн -
50 Aadọta Тавин -
51 Aadọta ọkan Тавин нэгэн -
52 Aadọta meji Тавин хоёр -
53 Aadọta mẹta Тавин гурван -
54 Aadọta mẹrin Тавин дөрвөн -
55 Aadọta marun Тавин таван -
56 Aadọta mẹfa Тавин зургаан -
57 Aadọta meje Тавин долоон -
58 Aadọta mẹjọ Тавин найман -
59 Aadọta mẹsan Тавин есөн -
60 ọgọta Жаран -
61 ọgọta okan Жаран нэгэн -
62 ọgọta meji Жаран хоёр -
63 ọgọta meta Жаран гурван -
64 ọgọta merin Жаран дөрвөн -
65 ọgọta marun Жаран таван -
66 ọgọta mefa Жаран зургаан -
67 ọgọta meje жаран долоон -
68 ọgọta mejo жаран найман -
69 ọgọta mesan Жаран есөн -
70 ãdọrin Дал -
71 ãdọrin ọkan Далан нэгэн -
72 ãdọrin meji Далан хоёр -
73 ãdọrin mẹta Далан гурван -
74 ãdọrin mẹrin Дал дөрвөн -
75 ãdọrin marun Далан таван -
76 ãdọrin mẹfa Далан зургаан -
77 ãdọrin meje Далан долоон -
78 ãdọrin mẹjọ Далан найман -
79 ãdọrin mẹsan Далан есөн -
80 ọgọrin наян -
81 ọgọrin okan наян нэгэн -
82 ọgọrin meji наян хоёр -
83 ọgọrin meta наян гурван -
84 ọgọrin merin наян дөрвөн -
85 ọgọrin marun наян таван -
86 ọgọrin mefa наян зургаан -
87 ọgọrin meje наян долоон -
88 ọgọrin mejo наян найман -
89 ọgọrin mesan наян есөн -
90 Aadọrun Одоогоор -
91 Aadọrun ọkan Одоогоор нэгэн -
92 Aadọrun meji Одоогоор хоёр -
93 Aadọrun mẹta Одоогоор гурван -
94 Aadọrun mẹrin Одоогоор дөрвөн -
95 Aadọrun marun Одоогоор таван -
96 Aadọrun mẹfa Одоогоор зургаан -
97 Aadọrun meje Одоогоор долоон -
98 Aadọrun mẹjọ Одоогоор найман -
99 Aadọrun mẹsan Одоогоор есөн -
100 ọkan ọgọrun нэг зуун -