Portugal nọmba lati 1 lati 100

# Writing your language Writing Reading
0 Odo Zero
1 Okan Um
2 Meji Dois
3 Mẹta Três
4 Mẹrin Quatro
5 Marun Cinco
6 Mefa Seis
7 Meje Sete
8 Mẹjọ Oito
9 Mẹsan Nove
10 Mẹwàá Dez
11 Mọkanla Dez um
12 Mejila Dez dois
13 Mẹtala Dez três
14 Mẹrinla Dez quatro
15 Mẹdogun Dez cinco
16 Mẹrindinlogun Dez seis
17 Mẹtadilogun Dez sete
18 Mejidilogun Dez oito
19 Mọkandilogun Dez nove
20 Logun Vinte
21 Ogún ọkan Vinte um
22 Meji-le-logun Vinte dois
23 Mẹta-le-logun Vinte três
24 Mẹrin-le-logun Vinte quatro
25 Arundinlogbon Vinte cinco
26 Ogun mẹfa Vinte seis
27 Ogun meje Vinte sete
28 Ogun mẹjọ Vinte oito
29 Ogun mẹsan Vinte nove
30 ọgbọn Trinta
31 ọgbọn ọkan Trinta um
32 ọgbọn meji Trinta dois
33 ọgbọn mẹta Trinta três
34 ọgbọn mẹrin Trinta quatro
35 ọgbọn marun Trinta cinco
36 ọgbọn mefa Trinta seis
37 ọgbọn meje Trinta sete
38 ọgbọn mẹjọ Trinta oito
39 ọgbọn mẹsan Trinta nove
40 Ogoji Quarenta
41 Ogoji ọkan Quarenta um
42 Ogoji meji Quarenta dois
43 Ogoji mẹta Quarenta três
44 Ogoji mẹrin Quarenta quatro
45 Ogoji marun Quarenta cinco
46 Ogoji mẹfa Quarenta seis
47 Ogoji meje Quarenta sete
48 Ogoji mẹjọ Quarenta oito
49 Ogoji mẹsan Quarenta nove
50 Aadọta Cinqüenta
51 Aadọta ọkan Cinqüenta um
52 Aadọta meji Cinqüenta dois
53 Aadọta mẹta Cinqüenta três
54 Aadọta mẹrin Cinqüenta quatro
55 Aadọta marun Cinqüenta cinco
56 Aadọta mẹfa Cinquenta seis
57 Aadọta meje Cinqüenta sete
58 Aadọta mẹjọ Cinqüenta oito
59 Aadọta mẹsan Cinquenta nove
60 ọgọta Sessenta
61 ọgọta okan Sessenta um
62 ọgọta meji Sessenta dois
63 ọgọta meta Sessenta três
64 ọgọta merin Sessenta quatro
65 ọgọta marun Sessenta cinco
66 ọgọta mefa Sessenta seis
67 ọgọta meje Sessenta sete
68 ọgọta mejo Sessenta oito
69 ọgọta mesan Sessenta nove
70 ãdọrin Setenta
71 ãdọrin ọkan Setenta um
72 ãdọrin meji Setenta dois
73 ãdọrin mẹta Setenta três
74 ãdọrin mẹrin Setenta quatro
75 ãdọrin marun Setenta cinco
76 ãdọrin mẹfa Setenta seis
77 ãdọrin meje Setenta sete
78 ãdọrin mẹjọ Setenta oito
79 ãdọrin mẹsan Setenta nove
80 ọgọrin Oitenta
81 ọgọrin okan Oitenta um
82 ọgọrin meji Oitenta dois
83 ọgọrin meta Oitenta três
84 ọgọrin merin Oitenta quatro
85 ọgọrin marun Oitenta cinco
86 ọgọrin mefa Oitenta seis
87 ọgọrin meje Oitenta sete
88 ọgọrin mejo Oitenta oito
89 ọgọrin mesan Oitenta nove
90 Aadọrun Noventa
91 Aadọrun ọkan Noventa um
92 Aadọrun meji Noventa dois
93 Aadọrun mẹta Noventa três
94 Aadọrun mẹrin Noventa quatro
95 Aadọrun marun Noventa cinco
96 Aadọrun mẹfa Noventa seis
97 Aadọrun meje Noventa sete
98 Aadọrun mẹjọ Noventa oito
99 Aadọrun mẹsan Noventa nove
100 ọkan ọgọrun Cem